jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

 

W Gminie realizowano projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

1. Projekt systemowy pt. „Aktywizacja Osób Nieaktywnych Zawodowo w Gminie Jabłonna Lacka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 100 000,00 zł, kwota dofinansowania - 89 500,00, zł, wkład własny – 10 500 zl.

Unia_Europejska_1\

 

2. "Bawimy się i uczymy z Indywidualizacją" Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Lackiej w roku szkolnym 2013/2014 przystąpili do realizacji kolejnego projektu edukacyjnego „Bawimy się i uczymy z Indywidualizacją” w ramach POKL. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Wartość projektu to ponad 33 000 zł, z czego prawie 13 000 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

Unia_Europejska_2

 

3.Szkoła Równych szans w 2013r w zajęciach brało udział 80 uczniów Gimnazjum i 90 Szkoły Podstawowej. Limit przyznanej pomocy wynosi 241 855

unia

 

4. „Nauczyciel XXI wieku” i „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 33 nauczycieli brało udział w kursach:"Pierwsza pomoc przedmedyczna” "Komunikacja z uczniem trudnym”, oraz"Metody aktywizujące z wykorzystaniem tablic interaktywnych".

5. Wspólnym projektem realizowanym przez gminy powiatu sokołowskiego i starostwa był projekt „ Rozwój e-usług w Powiecie Sokołowskim".

unia5

 

6. W partnerstwie z gminami powiatu sokołowskiego uczestniczono w projekcie „Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom, wartość całego projektu wyniosła 1 054 850 zł, był to projekt bez udziału własnego gminy, w ramach projektu, pracownicy mogli skorzystać z serii szkoleń podnoszących ich kompetencje. Utworzono i wyposażono Punkt Obsługi Klienta. Zakupiono tablice informacyjne dla sołectw.

7. Przebudowa chodnika w miejscowości Dzierzby Włościańskie, koszt ogólny -103 068,97 zł, dofinansowanie – 65 029 zł Urzad Marszałkowski PROW, wkład własny – 38 039,97 zł. 

8. Przebudowa chodnika w miejscowości Gródek wartość zadania -92 513,09 zł dofinansowanie 48 107 zł - Urząd Marszałkowski (PROW), wkład własny gminy - 44 406,09 zł.

9. Budowa chodnika w miejscowości Jabłonna Lacka ul. Parkowa wraz z łącznikiem do ul. Sienkiewicza, koszt inwestycji - 79 975,65 zł, dofinansowanie - 48 774 zł – Urząd Marszałkowski PROW, wkład własny 31 201,65 zł. 

10. Remont świetlicy w Bujałach Mikoszach, koszt inwestycji - 100 613,80 zł, dofinansowanie 53 280,84zł w ramach programu odnowa i rozwój wsi, wkład własny gminy – 47 332,96 zł. 

11. Remont świetlicy w Gródku, koszt inwestycji – 100 816,13 zł, dofinansowanie 62 514złw  ramach programu odnowa i rozwój wsi, wkład własny gminy – 38 302,13 zł.

12. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w miejscowościach Jabłonna Lacka i Niemirki, koszt ogólny inwestycji 1 505 446,20 zł. Dofinansowanie sieci wodociągowej i kanalizacji w ramach wspólnego wniosku z PROW w wysokości –1 338 819 zł, oraz pożyczka niskooprocentowana z WFOŚiGW.

13. Zagospodarowanie terenu przy naturalnym zbiorniku wodnym w Dzierzbach Szlacheckich, koszt ogólny inwestycji - 109 829 zł, dofinansowanie - 56 427 zl, w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirki wraz z zakupem wyposażenia, koszt ogólny inwestycji -34 418 zł,  dofinansowanie 19 587 – LGD Tygiel Doliny Bugu małe projekty.

15. Remont świetlicy w Toczyskach Podbornych koszt ogólny inwestycji 30 000 zł dofinansowanie 18 071 zł LGD Tygiel Doliny Bugu małe projekty.

16. Doposażenie istniejącego placu zabaw w Jabłonnie Lackiej Koszt ogólny - 30 500zł, dofinansowanie 24 400 zł, LGD Tygiel Doliny Bugu małe projekty. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „Jabłoń”.

17. Zakup Trybun na boisku w Jabłonnie Lackiej. Wartość wykonanych prac tj zakup i montaż  trybun na 150 miejsc siedzących  - 38 745,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 24 999,00 zł LGD  Tygiel Doliny Bugu w ramach  małych  projektów.

18. Zakup strojów ludowych i sprzętu nagłaśniającego  - W ramach inwestycji zakupiono 12 kompletów strojów ludowych, które służą do kultywowania tradycji naszego  regionu oraz  sprzęt nagłaśniający wartość projektu –  37 865,24 zł otrzymane dofinansowanie – 24 627,80 zł w ramach małych projektów. Wniosek złożony przez GOK w Jabłonnie Lackiej.

19. IX Biesiada Podlaska – Biesiada  na stałe wpisała się w kalendarz imprez naszej gminy. Promuje naszą gminę i jej walory turystyczne, krajobrazowe, kulturoznawcze i kulinarne. Wartość projektu – 31 200,00 zł, otrzymane dofinansowanie – 24 960,00 złramach  małych projektów. Wnioski składane do LGD „Tygiel Doliny Bugu” przez Klub Sportowy Jabłonianka.

W bieżącym tj. 2014 roku rozpoczęliśmy realizację dużego wniosku na inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Jabłonna Lacka”. Koszt ogólny całej inwestycji oszacowano na 4 694 700 zł, wartość dofinansowania na które podpisano umowę wynosi – 2 279 721 zł. W miesiącu lipcu ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na wykonanie tych inwestycji. Termin ich realizacji ustalono do 30.03.2015r.

 

Adam Skorupka
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x