jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Wieska

 

Rok powstania: 1970

Liczba członków: 20

Wieska, tel. 880 810 110 (prezes)

Prezes: Jarosław Radzikowski

Naczelnik: Mariusz Maliszewski

Skarbnik: Tomasz Maliszewski

Sekretarz: Rafał Gałaguz

- osp_wieska.jpg

Od lewej: Bartłomiej Demianiuk, Adrian Trusiak, Jarosław Radzikowski, Justyna Strzała, Tomasz Maliszewski, Mariusz Maliszew-ski, Rafał Gałaguz.


Wieska to położona nad Bugiem wieś oddalona od Sokołowa Podlaskiego o około 30 km, w kierunku północno-wschodnim.

   Tutejsza straż powstała w 1970 roku z inicjatywy Henryka Toczyskiego, Józefa Pietranika, Jana Ma-liszewskiego, Stanisława Koca i Adolfa Tomasiuka. Pierwszym naczelnikiem wybrany został Henryk Toczyski, prezesem zaś – Stanisław Koc. W ponad 40-letniej historii OSP, stanowisko prezesa powie-rzano kolejno: Adolfowi Tomasiukowi, Józefowi Pietranikowi, Zbigniewowi Plichcie, a od 2006 roku jest nim Jarosław Radzikowski. Z kolei naczelnika-mi byli: Jan Maliszewski, Andrzej Kwiek, Stanisław Strzała i Radosław Małkus. Obecnie, od 2011 roku, drużyną dowodzi Mariusz Maliszewski.

   Wkrótce po założeniu OSP, rozpoczęto stara-nia o budowę remizy. Po pozyskaniu działki, ru-szyły roboty przy wznoszeniu murów. Wykony-wali je w czynie społecznym sami strażacy oraz mieszkańcy. Środki na tę inwestycję pochodziły ze składek wiejskich oraz dotacji z budżetu gmi-ny Jabłonna Lacka, natomiast prace wykończe-niowe zostały sfinansowane we własnym zakre-sie, z pieniędzy wypracowanych przez druhów m.in. poprzez organizację zabaw tanecznych.

   Uroczyste otwarcie strażackiej siedziby miało miejsce w 1978 roku. Niewielki obiekt posiada-jący świetlicę z małym zapleczem kuchennym i garaż służy od chwili oddania go do użytku nie tylko ochotnikom, ale również lokalnemu spo-łeczeństwu. Odbywają się w nim zebrania wiej-skie, okolicznościowe spotkania, imprezy inte-gracyjne oraz rodzinne.

   Dzięki pozyskaniu środków z Programu Roz-woju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2016 za kwotę ponad 100 tys. zł przeprowadzono grun-towny remont remizy. Obiekt w tym czasie został ocieplony, wykonano nową elewację, przebudo-wano dach, urządzono sanitariaty, założono tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków, a w miejsce drewnianych podłóg ułożono posadzkę. Kilka lat wcześniej dokonano wymiany okien, drzwi i bra-my garażowej. Niemalże od samego początku, podstawo-wym wyposażeniem jednostki była przydzielona przez strażackie władze motopompa M-800 wraz z osprzętem, która do chwili wybudowania remizy przechowywana była w gospodarstwie Józefa Pietranika. Podczas wyjazdu do akcji używano prywatnych ciągników rolniczych, bądź większych samochodów.

   W 2009 roku lokalny samorząd doposażył tutejszą straż w motopompę pływającą Honda oraz przyczepkę transportową. Niestety jednostka nie posiada samochodu pożarniczego, który znacznie usprawniłby prowadzenie działań ratowniczych, do których właśnie ze względu na brak specjalistycznego auta, druhowie nie wyjeżdżają zbyt często. W ostatnich latach praktycznie nie biorą udziału w gaszeniu pożarów. Podejmują natomiast działania prewencyjne oraz te związane z likwidowaniem miejscowych zagrożeń spowodowanych np. gwałtownymi burzami. Z uwagi na wybudowane w latach 80. wały przeciwpowodziowe, również pobliska rzeka Bug nie stanowi już tak dużego zagrożenia, jak dawniej. Ostatnia wielka powódź na tym terenie, z którą również walczyli miejscowi ochotnicy miała miejsce w 1979 roku. Obecnie, gdy wody Bugu przekraczają stan alarmowy, ich praca ogranicza się najczęściej do patrolowania terenu lub likwidacji przecieków na wałach. Ostatnią większą akcją, w której uczestniczyli, były poszukiwania starszego mężczyzny, mieszkańca Wieski, które prowadzono przez dwa dni pod koniec 2013 roku. Ich finał okazał się jednak tragiczny, gdyż zaginiony utonął w Bugu.

   Doskonałym sprawdzianem nabytych umiejętności są zawsze zawody sportowo-pożarnicze, w których tutejsi druhowie regularnie starają się brać udział. Mogą oni pochwalić się m.in. zaję-ciem III miejsca w Krzemieniu w 2009 roku oraz wywalczeniem I lokaty w Czekanowie w 2011 roku. Udane występy na turniejach gminnych pozwoliły im wystartować w zawodach powiatowych. W 2009 roku ukończyli je plasując się tuż za podium.

   Oprócz zasadniczej działalności statutowej jaką jest niesienie pomocy w razie jakichkolwiek za-grożeń, strażacy uczestniczą w życiu społecznym, a także religijnym swojej miejscowości i gminy. Zobaczyć można ich podczas warty przy Grobie Pańskim, w czasie odpustu ku czci św. Józefa Robotnika, który jest patronem wybudowanej w la-tach 80. dla wiernych z Wieski i Krzemienia kaplicy, procesji Bożego Ciała, obchodów Dnia Strażaka i innych lokalnych uroczystości. Jeśli zachodzi taka potrzeba dbają o bezpieczeństwo uczestników im-prez rozrywkowych i sportowych. Kilkakrotnie byli gospodarzami gminnych zawodów pożarni-czych. Dali się poznać jako dobrzy organizatorzy zabaw sylwestrowych. Wspomogli również budo-wę wspomnianej już kaplicy, nie tylko pracą fizycz-ną, ale i finansowo, przeznaczając na tą parafialną inwestycję dochód z organizowanych imprez.

   Do OSP należą obecnie: Jarosław Radzikowski, Mariusz Maliszewski, Tomasz Maliszewski, Rafał Gałaguz, Mariusz Gałaguz, Adrian Trusiak, Bartłomiej Demianiuk, Maciej Jurczak, Maciej Demianiuk, Radosław Małkus, Krzysztof Zawadzki, Adam Maliszewski, Mieczysław Urban, Justyna Strzała, Stanisław Gałaguz, Stanisław Strzała, Adam Bojar, Daniel Strzała, Maciej Jakubiak, Konstanty Pietranik.

   Na zasłużonej „emeryturze” przebywają druhowie: Zdzisław Radzikowski i Jan Maliszewski.

   Na zawsze pozostaną w pamięci nieżyjący zasłużeni działacze: Adolf Tomasiuk, Andrzej Kwiek, Henryk Toczyski, Józef Pietranik, Stani-sław Koc, Kazimierz Łukasiuk.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

 

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x