jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Wierzbice-Strupki

 

Rok powstania: 1961

Liczba członków: 15 czynnych, 10 seniorów.

Wierzbice-Strupki 36, tel. 665 379 770 (wiceprezes)

Prezes: Marcin Wierzbicki

Wiceprezes: Marek Sowa

Naczelnik: Wojciech Strus

Skarbnik, sekretarz: Szczepan Lipiński

 - osp_wierzbice-strupki1.jpg

Siedzą od lewej: Marek Sowa, Szczepan Lipiński, Mirosława Lipińska, Wiesław Nasiłowski; stoją od lewej: Wojciech Strus, Marcin Wierzbicki, Krzysztof Strus, Tomasz Oleszczuk, Grzegorz Jurczak. 


   Ponad 55 lat w miejscowości Wierzbice-Strupki pracuje na rzecz lokalnej społeczności Ochotnicza Straż Pożarna. Założona w 1961 roku z inicjatywy Czesława Rozbickiego, Mariana Rozbickiego, Kazimierza Skorupki, Szczepana Skibniewskiego, Józefa Nasiłowskiego, Wacława Wierzbickiego i Mariana Lipińskiego, z zamiarem ratowania od żywiołu ognia mienia mieszkańców, szybko przejęła inne funkcje społeczne i kulturalne.

   Pierwotnie jednak założycielom przyświecał jeden cel – ochrona mienia i ludzi przed żywiołem. Do tej pory gaszeniem pożarów zajmowali się spontanicznie mieszkańcy wsi i jednostki straży ochotniczych z okolicznych miejscowości. Zorganizowanie własnej drużyny od wielu lat leżało na sercu miejscowej społeczności, stąd wsparcie mieszkańców dla założonej w 1961 roku jednostki. 

   Stowarzyszenie otrzymało do swojej dyspozycji budynek wiejski, w którym zorganizowana została remiza. Drewniany, kryty strzechą, ale w dobrym stanie obiekt służył straży przez 20 lat. Przechowywano w nim sprzęt strażacki, skromne wyposażenie osobiste druhów, drabiny, bosaki, tłumice, topory. Wnet na stanie OSP straży pojawiła się motopompa i syrena ręczna, którą strażacy przywoływali się do akcji ratowniczych. Do pożaru wyjeżdżali w tym czasie korzystając z prywatnych środków transportu, bądź traktora użyczonego przez Kółko Rolnicze. Ciągnikiem z przyczepą często do pożaru udawał się Wiesław Nasiłowski, który korzystał ze służbowego sprzętu, pracując w RSP Morszków. Zaangażowanie strażaków w pracę w tym okresie było ogromne. Niedostatki sprzętowe nadrabiano poświęceniem i wyszkoleniem. Drużyna sprawdzała się na tle innych formacji w zawodach sportowo-pożarniczych, osiągając wysokie lokaty. Swoją działalność strażacy finansowali ze środków, które udawało im się wypracować przy okazji zabaw, festynów, dożynek organizowanych w remizie. Budynek był dodatkowo miejscem spotkań wspólnoty wiejskiej, zebrań mieszkańców, spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, a także imprez okolicznościowych. W 1982 roku został rozebrany, a druhowie wspólnie z mieszkańcami wsi podjęli trud budowy nowej, murowanej strażnicy. Materiały, środki finansowe, plany budowy i robocizna – to wspólny wysiłek strażaków i lokalnej społeczności. W czynie społecznym w ciągu dwóch lat wykonano wszelkie prace i można było uroczyście oddać do użytku nowy Dom Strażaka.

   Uroczystości odbyły się w 1984 roku. To data tym ważniejsza w historii jednostki, ponieważ w tym samym roku straż otrzymała pierwszy samochód pożarniczy. Było to lekkie auto gaśnicze marki Żuk z podstawowym wyposażeniem pożarniczym. Wóz dobrze sprawdzał się w wyjazdach do pożarów, jak również w funkcjach reprezentacyjnych. Te wydarzenia były silnym impulsem rozwoju strażackiej działalności i aktywności. W szeregi jednostki wstąpiło wówczas wielu młodych adep-tów sztuki pożarniczej, z którymi wiązać można liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych w latach 80.

   Strażacy w Wierzbicach-Strupkach dużą wagę przywiązywali do budowania dobrych relacji z władzami samorządowymi i sołectwem, znajdując tam naturalnych partnerów do prowadzenia działalności nie tylko ratowniczej, ale przede wszystkim społeczno-kulturalnej. OSP bowiem na przestrzeni ponad 50 lat swej obecności we wsi zapewniała ciągłość tradycji społecznikowskich i animowała życie tutejszej wspólnoty. Nierzadko z szeregów straży wywodzili się radni gminni, sołtysi i inne osobypełniące funkcje publiczne, mające wpływ na budowanie postaw obywatelskich. Strażacy zaś swoim przykładem i obecnością w czasie uroczystości religijnych, państwowych i związkowych budowali poczucie tożsamości mieszkańców. Druhowie oprócz tych aktywności służą pomocą w organizowaniu i zabezpieczaniu dużych imprez masowych. Wśród nich, jedną z bardziej wymagających, było zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie 10 czerwca 1999 roku. Strażacy pomagają w organizowaniu wydarzeń gminnych, Biesiady Podlaskiej, wspierają organizację wydarzeń sportowych. Prowadzą działalność profilaktyczną, a w minionych latach sprawowali nadzór kontrolny nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego gospodarstw w Wierzbicach-Strupkach.

Druhowie dowiedli swojej odwagi i wyszkole-nia w czasie gaszenia pożarów m.in. w gospodarstwach Adolfa Wierzbickiego i Ryszarda Pietrzykowskiego. Były to trudne zdarzenia, w których występowało bezpośrednie zagrożenie życia poszkodowanych. W pamięci ochotników pozostały również groźne pożary w Bałkach i domostwa Henryka Nasiłowskiego w latach 70. Angażowali się również w akcje poszukiwania osób zaginionych z terenu gminy. 

Procedurę zarząd przeprowadził w 2001 roku. Akt ten otworzył drogę do uporządkowania spraw związanych z własnością działki, na której stoi remiza, a w dalszej perspektywie umożliwił inwestycje w istniejący obiekt. W 2011 roku stwierdzono własność budynku remizy wraz z działką przez zasiedzenie. Decyzja sądu w tej sprawie pozwoliła zaplanować remont Domu Strażaka. Modernizacja i budowa garażu stawały się palącą koniecznością. Aby zrealizować ten cel i wykorzystać finansowe możliwości, druhowie przekazali budynek w dzierżawę gminie Jabłonna Lacka. Dzięki funduszom z budżetu samorządu lokalnego i środkom Unii Europejskiej przeznaczonych na odnowę wsi, pieniądzom z funduszu sołeckiego, w roku 2014 prze-prowadzony został generalny remont remizy celem umożliwienia działalności świetlicy wiejskiej, 

a w kolejnym roku wzniesiono garaż na ciężki wóz gaśniczy. Było to konieczne, bowiem rok wcześniej, w 2013 roku na wyposażeniu jednostki znalazł się samochód bojowy Star 266, który zastąpił wysłużonego Żuka. Tej inwestycji patronował obecny wójt gminy Wiesław Michalczuk – prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP. Z jego inicjatywy, wspartej głosami Rady Gminy, udało się odnowić remizę-świetlicę, a przez to wizerunek miejscowości. Kolejnym krokiem było zakupienie wyposażenia – stołów i krzeseł do świetlicy. W planach na najbliższą przyszłość druhowie mają zagospodarowanie stawu w bezpośrednim sąsiedztwie remizy, uporządkowanie terenu wokół strażnicy, wybrukowanie podjazdu i miejsc parkingowych. Partnerstwo gminy i wsparcie funduszem sołeckim dają nadzieję na szybkie zrealizowanie tych zamierzeń. Obecny zarząd i członkowie straży, jak również członkowie wspierający z panią sołtys Mirosławą Lipińską na czele modernizują jednostkę i odnawiają jej bazę. Te działania nie pozostają anonimowe. Wokół jednostki koncentruje się zainteresowanie młodych, którzy tutaj mogą realizować swoje pasje i włączać się w kształtowanie społecznej rzeczywistości wsi i gminy.

   Aktualny skład jednostki: Marcin Wierzbicki, Marek Sowa, Szczepan Lipiński, Krzysztof Strus, Sylwester Toczyski, Andrzej Nasiłowski, Tomasz Oleszczuk, Marek Buczyński, Grzegorz Jurczak, Wiesław Nasiłowski, Jerzy Wierzbicki, Józef Wy-czółkowski, Wojciech Strus, Radiusz Skorupka, Andrzej Kosieradzki.

   Dobrą radą strażakom służą honorowi członkowie OSP: Marian Rozbicki, Kazimierz Skorupka, Grzegorz Buczyński, Jerzy Bujalski, Tadeusz Paprocki, Eugeniusz Lipiński, Edward Strus, Józef Wierzbicki, Mieczysław Jurczak, Tadeusz Wasilewski.

   Do zastępów św. Floriana Bóg powołał zasłużo-nych druhów. W tym gronie są już m.in.: Józef Nasiłowski, Janusz Toczyski, Szczepan Skibniewski, Wacław Wierzbicki, Tadeusz Strus, Marian Lipiński, Zbigniew Sowa, Wacław Wierzbicki.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

 

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x