jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Nowomodna

 

Rok powstania: 1968

Liczba członków: 18

Nowomodna 42, tel. 512 209 437 (prezes): Jacek Pieczyski

Naczelnik: Artur Jaczewski

Zastępca naczelnika: Piotr Sciechowski

Skarbnik: Stanisław Puzan

Sekretarz: Mariusz Wasilewski

Gospodarz: Bernard Czopski

- osp_nowomodna.jpg

Siedzą od lewej: Stanisław Puzan, Tadeusz Wasilewski; stoją od lewej: Paweł Wasilewski, Jarosław Sciechowski, Jarosław Łachecki, Mariusz Wasilewski, Robert Łachecki, Jacek Pieczyski, Dariusz Sciechowski.


Jednostka z Nowomodnej należy do grona najmłodszych drużyn pożarniczych w gminie Jabłonna Lacka. W latach 60. w nieodległym sąsiedztwie rozpoczynały swoją społeczną działalność OSP w Mołożewie i Wierzbicach-Strupkach. Inicjatywa założenia straży często wychodziła ze strony powiatowych struktur, tak zawodowych, jak ochotniczych organizacji ogniowych. Ten impuls pobudzał aktywność lokalnych społeczności i stawał się zalążkiem drużyn, skupionych pod patronatem św. Floriana. Przykład już istniejących straży i potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową wsi połączyły grupę aktywnych gospodarzy z Nowomodnej w zamiarze założenia we własnej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej. Z końcem lata 1968 roku na zebraniu wiejskim poddano pod dyskusję ten pomysł. Poparcie było ogromne, skutkiem czego 15 września tego samego roku powołano do życia jednostkę.

   W gronie założycielskim znaleźli się: Józef Litwiniak, który objął stanowisko prezesa, Józef Seroczyń-ski – pierwszy naczelnik, Józef Abramczuk – gospodarz jednostki, Jan Protasiuk, któremu powierzono pieczę nad finansami OSP, a obok nich szeregi młodej straży zasilili: Stanisław Sciechowski, Jan Litwiniak, Zdzisław Mazurczak, Zygmunt Kamiński, Czesław Król, Stanisław Byszewski, Zdzisław Bartosiak, Józef Bartosiak, Stanisław Bartosiak, Franciszek Bartosiak, Tadeusz Wasilewski.

   Pierwsze lata nie były łatwe, ale trudności organi-zacyjne i braki w wyposażeniu rekompensował zapał i entuzjazm druhów, którzy wykorzystywali każdą sposobność, by bazę sprzętową rozbudowywać. Ze składek członkowskich, środków zgromadzonych w trakcie organizowanych zabaw i festynów, kompletowane było umundurowanie strażaków oraz kupowane podstawowe wyposażenie bojowe. Do służby ogniowej trafiał również sprzęt przesuwany z innych jednostek, dzięki czemu w szybkim czasie OSP Nowomodna mogła skutecznie uczestniczyć w akcjach gaszenia pożarów, nie tylko na terenie własnej wsi. Początkowo do pożarów straż wyjeżdżała zaprzęgiem konnym, do którego zwierząt użyczali gospodarze z Nowomodnej, a najczęściej sami ochotnicy. Po kilku latach konie zastąpione zostały przez ciągniki rolnicze i prywatne samochody dostawcze.

    Pracę i codzienne funkcjonowanie straży utrudniał brak własnej siedziby i pomieszczeń przystosowanych do przechowywania sprzętu gaśniczego i mundurów. Dlatego też pierwszy zarząd sporo swojego czasu poświęcał zabiegom o pozyskanie działki pod budowę strażnicy i o środki na sfinansowanie tej inwestycji. Poparcie mieszkańców Nowomodnej i ich aktywność w pracach społecznych doprowadziły do wybudowania w 1974 roku remizy, pełniącej równocześnie funkcję świetlicy wiejskiej. Strażnica od początku swego istnienia służyła nie tylko druhom, ale wszystkim mieszkań-com wsi. Odbywały się tutaj spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, zebrania OSP, imprezy okolicznościowe, jasełka, występy artystyczne czy spotkania całej społeczności. Funkcja ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Niedawny remont remizy poprawił funkcjonalność i estetykę pomieszczeń. Wnętrza zostały odnowione, wymienione posadzki i instalacje, na nowo rozwiązany węzeł sanitarny, przebudowany boks garażowy z nową bramą, zainstalowane nowe okna i drzwi. Odnowiona elewacja i wybrukowany podjazd dopełnia obrazu nowoczesnej strażnicy. Obiekt wyposażony został w nowe meble, a także sprzęt umożliwiający aktywne spędzanie wolnego czasu, m.in. stoły tenisowe, dzięki staraniom obecnego wójta – Wiesława Michalczuka.

   Straż w obecnym składzie podtrzymuje tradycje ruchu pożarniczego. Trzon drużyny stanowi zarząd, który pod przewodnictwem prezesa Jacka Pieczy-skiego, równocześnie sołtysa wsi Nowomodna, pracuje w praktycznie niezmienionym składzie od kil-kunastu lat. Wielu strażaków w drugim już pokoleniu oddaje bezinteresownie czas na rzecz swojej jednostki. Przywiązanie do strażackiego munduru widoczne jest w rodzinach Wasilewskich, Sciechowskich, Byszewskich. Kadra zróżnicowana jest wiekowo. Obok doświadczonych druhów, wśród których warto wymienić Tadeusza Wasilewskiego – założyciela straży, aktywnego członka zarządów, wiceprezesa w latach 70., służbę pełnią młodzi, którzy niebawem decydować będą o kształcie tutejszej OSP. To oni reprezentują jednostkę na zawodach sportowo-pożarniczych.

   Ochotnicza Straż Pożarna w Nowomodnej włącza się w życie parafii, biorąc udział w uroczystościach religijnych, wystawiając wartę honorową przy Grobie Pańskim, w mszach rezurekcyjnych, procesji Bożego Ciała, oraz w czasie uroczystości ku czci patrona stra-żaków św. Floriana. Druhowie idą z pomocą w każdym czynie społecznym. Często można spotkać ich w czasie uroczystości gminnych czy państwowych, kiedy to potrzebna jest ich pomoc w zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu wydarzeń.

    W planach jednostka ma rozbudowę bazy sprzętowej, doposażenie świetlicy, a przede wszystkim przyciągnięcie większej liczby młodych adeptów sztuki pożarniczej. Realizowany jest program szkoleń, bez którego trudno wyobrazić sobie skuteczną pomoc.

   Codzienny trud pracy na rzecz lokalnej społecz-ności pełnią czynni członkowie OSP Nowomodna: Zbigniew Bogaj, Dariusz Byszewski, Bernard Czopski, Artur Jaczewski, Jarosław Łachecki, Robert Łachecki, Jacek Pieczyski, Andrzej Protasiuk, Stanisław Puzan, Dariusz Sciechowski, Jarosław Sciechowski, Piotr Sciechowski, Mariusz Wasilewski, Paweł Wasilewski, Tadeusz Wasilewski, Cezary Zdunek, Krzysz-tof Zdunek, Nikodem Zdunek.

   Na Wieczną Wartę odeszli m.in.: Józef Litwiniak, Józef Seroczyński, Stanisław Sciechowski, Jan Prota-siuk, Jan Litwiniak, Zdzisław Mazurczak, Zygmunt Kamiński, Czesław Król, Stanisław Byszewski, Zdzisław Bartosiak, Józef Bartosiak, Stanisław Bartosiak, Franciszek Bartosiak.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x