jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Mołożew

 

Rok powstania: 1967 Liczba członków: 15

Mołożew Wieś 19, tel. 664 116 013 (naczelnik) 

Prezes: Jan Łukijańczuk

Naczelnik: Anna Rączka

Zastępca naczelnika: Piotr Kondraciuk

Skarbnik: Zbigniew Ewiak

- osp_molozew.jpg

Od lewej: Piotr Kondraciuk, Jan Oleszczuk vel Bochowicz, Andrzej Nazarczuk, Anna Rączka, Zbigniew Ewiak, Jan Łukijańczuk, Marek Sejbuk, Daniel Jastrzębski, Adrian Jastrzębski.


  Założenie w 1967 roku Ochotniczej Straży Pożar-nej w Mołożewie zbiegło się ze znacznym ożywieniem społecznej aktywności mieszkańców wsi. Podejmowane wówczas inicjatywy do dzisiaj służą społeczności. Nie inaczej jest z jednostką straży, która powstała dzięki zaangażowaniu i uporowi jej założycieli. W tym gronie znaleźli się Jan Rudka – miejscowy nauczyciel, Józef Sejbuk, Józef Kamiński, Stefan Kondraciuk, Zdzisław Kornilak, Józef Kondraciuk, Stanisław Koszel, Mieczysław Sejbuk – wieloletni prezes OSP Mołożew i ojciec obecnej naczelnik – Anny Rączki.

   Drużyna początkowo działała bez stałej siedziby. Spotkania odbywały się najczęściej w domach członków zarządu, a sprzęt pożarniczy druhowieprzechowywali we własnych gospodarstwach. Ponieważ sytuacja ta nie stwarzała podstaw do realizowania statutowych celów stowarzyszenia, szybko powstała idea budowy remizy. Działkę na ten cel przekazali mieszkańcy wsi, a wszyscy gospodarze, nie tylko strażacy, zobowiązali się do wyrobienia cegły. Po zgromadzeniu niezbędnego materiału inwestycja ruszyła w czynie społecznym. Największy wkład pracy wnieśli druhowie, niemniej zauważyć trzeba, że fundamenty zostały wylane wysiłkiem całej wsi. Ściany murował Józef Matulis, a dach wy-konał Stanisław Sitarski. W drugiej połowie lat 60. strażacy mogli objąć w użytkowanie remizę, która równocześnie zaczęła pełnić funkcję świetlicy wiej-skiej. Pomieszczenia wnet ożywiły organizowane tutaj zabawy, festyny, spotkania, przedstawienia teatralne, a popularne wtedy „komedyjki” ściągały na widownię prawdziwe tłumy. Wszystko to integrowało mieszkańców. Wspomniane przedsięwzięcia często były źródłem finansowania działalności OSP, zakupów wyposażenia i umundurowania. Lista potrzeb była przecież duża. Jednostka nie dysponowała samochodem, stąd do pożarów wyjeżdżali wozem konnym, do którego zaprzęgu użyczali koni sami druhowie. Do dyspozycji była wówczas motopompa M-400 przekazana jednostce tuż po oddaniu remizy.

   Aktywność strażaków nie ograniczała się tylko do akcji ratowniczych i walki z uciążliwościami po-żarów, wybuchających często i bardzo niszczycielskich, z uwagi na łatwopalność poszycia dachów, ale przejawiała się w czynach społecznych podejmowanych na rzecz wsi. W ten sposób zbudowany został przystanek autobusowy, porządkowane były drogi, udrażniane i odkrzaczane rowy. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw podejmowanych przez straż na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat jej obecności w Mołożewie. Było to możliwe również dzięki dobrej współpracy ze szkołą, której dyrektor zawsze chętnie włączał się w lokalne inicjatywy.

   Druhowie wykazywali się wielką zapobiegliwością i nigdy nie tracili okazji, by podnieść sprawność bojową swojej jednostki. Już w latach 70. wprowadzili do służby pożarniczego Żuka, który po kilku latach przekazany został straży w Wierzbicach-Strupkach i zastąpiony większym Starem-266. OSP wystarała się o ten pojazd w wojsku. Był to bowiem wojskowy wóz łącznościowy, w bardzo dobrym stanie i idealnie nadający się do pracy w trudnym terenie. W ramach racjonalizacji potrzeb straży pożarnych w obrębie gminy, auto to zostało przekazane do OSP Jabłonna Lacka, gdzie przeszło karosację i zostało przystosowane do zadań stricte pożarniczych. Obecnie strażacy korzystają z lekkiego wozu pożarniczego VW T4, przekazanego straży z OSP Platerowa, dzięki staraniom obecnego prezesa gminnego i zarazem wójta gminy Jabłonna Lacka – Wiesława Michalczuka.

   W ostatnich latach znaczącym impulsem do ożywienia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołożewie był zakup działek od Jana Rudki i Kazimierza Winczaruka. Teren zajmowany przez straż znacząco się powiększył, a to stwarza nowe możliwości. Druhowie planują m.in. budowę bo-iska i placu zabaw dla dzieci.

   W 2014 roku remiza przeszła gruntowny remont. Zbudowane zostały łazienki, kuchnia, wymienio-ne posadzki, instalacje, pokrycie dachu, elewacja i bezpośrednie otoczenie budynku. W planach na najbliższą przyszłość pozostaje wymiana su-fitu, ogrodzenie posesji, powiększenie parkingu. Mile widziany byłby również większy samochód, dla którego garaż jest już przygotowany. Obecnie jednostka jest w drugim rzucie wzywana do po-mocy. Problemem, z którym boryka się również straż w Mołożewie jest wyludnienie wsi i kurczące się zaplecze kadrowe. Niemniej zespół, który na-daje ton działalności OSP jest zgraną grupą, która umiejętnie łączy doświadczenie starszych kole-gów z zapałem młodszych. Strażacy są kompletnie umundurowani – połowę kosztów w tym względzie pokrywali z własnych kieszeni. Zarząd w obecnym składzie pracuje już od dłuższego czasu, co jest dowodem zaufania pozostałych członków jednostki. Wśród druhów są działacze społeczni, Jan Łukijańczuk pełni funkcję sołtysa wsi i radnego gminnego. Dobrze układa się współpraca z władzami samorządowymi. Ma to rosnące znaczenie, bowiem straż w Mołożewie przejęła cały ciężar organizacji życia społeczno-kulturalnego wsi. To tutaj odbywają się imprezy okolicznościowe: chrzciny, wesela, komu-nie i spotkania, tu celebruje się święta państwowe.

   Od lat dobrą tradycją jest włączanie się druhów w życie parafii. Warta przy Grobie Pańskim, proce-sja Bożego Ciała, uroczystość patrona św. Floriana – to stałe punkty w kalendarzu rocznym jednost-ki. Sołectwo zaś zawarło z OSP porozumienie, na mocy którego strażacy utrzymują drogi żwirowe, przepusty, oczyszczają rowy.

  Rokrocznie OSP Mołożew wystawia drużynę do rywalizacji sportowo-pożarniczej. Lata najwięk-szych sukcesów na tym polu przypadły w okresie 1988–90 i były udziałem zespołu w składzie: Zbi-gniew Ewiak, Mieczysław Demiańczuk, Jarosław Sejbuk, Henryk Ewiak, Kazimierz Gawrysiuk, Henryk Demiańczuk, Dariusz Sejbuk, Wiesław Sejbuk, Waldemar Łukijańczuk, Józef Gawrysiuk.

   OSP obecnie tworzą: Jan Łukijańczuk, Anna Rącz-ka, Piotr Kondraciuk, Zbigniew Ewiak, Andrzej Na-zarczuk, Marek Sejbuk, Jan Oleszczuk vel Bochowicz, Michał Sejbuk, Adrian Jastrzębski, Daniel Jastrzębski, Bartosz Ewiak, Marcin Koziarski, Józef Oleszczuk vel Bochowicz, Kazimierz Kozaczuk, Mateusz Kowalczyk.

   Przychylnym okiem na ich wysiłki patrzą hono-rowi strażacy: Jan Rudka, Zdzisław Kornilak, Józef Kondraciuk, Józef Sejbuk.

   Do gwardii św. Floriana odeszli już zasłużeni działacze: Mieczysław Sejbuk, Waldemar Łukasiak, Leszek Łukasiak, Witold Łukijańczuk, Stefan Kon-draciuk, Jan Łukasiak, Józef Kamiński, Stanisław Koszel.

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

 

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x