jablonna11 jablonna28 jablonna3 jablonna5 jablonna6 jablonna7 jablonna9 lotptaka lotptaka1 lotptaka2 lotptaka3
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

OSP Czekanów

 

Rok powstania: 1936

Liczba członków: 27

MDP chłopców: 9, dziewcząt: 10 Czekanów 27,

tel. 507 530 988 (prezes): Zbigniew Zawadzki

Wiceprezes: Mateusz Zawadzki

Naczelnik: Łukasz Zawadzki

Zastępca naczelnika: Artur Zawadzki

Skarbnik: Rafał Zawadzki

Sekretarz: Ewa Lachowicz

Kronikarz: Magdalena Bolesta

- osp-czekanow.jpg

Od lewej: Mariusz Goworek, Kamil Zawadzki, Mateusz Zawadzki, Zbigniew Zawadzki syn Leopolda, Maciej Tomczuk, Inga Har-dej, Magdalena Bolesta, Marcin Bolesta, Ewa Lachowicz, Grzegorz Hardej, Janusz Talarczyk, Zbigniew Zawadzki syn Stanisława.


   Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeka-nowie sięga roku 1936. Wtedy to na mocy decyzji wojewody lubelskiego, wydanej 13 stycznia 1936 roku wpisano do rejestru stowarzyszeń – Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie gm. Jabłonna. Dokument przechowywany jest w archiwum organizacji i należy do najcenniejszych świadectw długiej historii tutejszej jednost-ki. Założycielami straży byli: Władysław Majewski, Aleksander Żółkowski, Piotr Litwiniak, Hipolit Żółkowski, Czesław Leszczuk, Stanisław Zawadzki, Stanisław Kalisak, Aleksander Denisiuk, Jan Zawadzki, Ludwik Zawadzki, Roman Głogowski, Kazimierz Lewczuk, Piotr Kondraciuk, Stanisław Zawadzki II i Stanisław Ewiak. Zanim jednak przeprowadzono formalną rejestrację, straż wcześniej już działała prężnie, o czym przekonują relacje świadków tamtych lat, m.in. Stefana Mlonka i zapiski z prowadzonej od 1 września 1928 roku Kroniki Szkolnej w Czekanowie. Jeden z wpisów dotyczy po-żaru w domu mieszkalnym Zofii Belickiej w czerw-cu 1934 roku, który gasili strażacy OSP Czekanów. Działania druhów wyprzedzały zatem datę reje-stracji stowarzyszenia. W tym bowiem czasie straż zabezpieczała przed ogniem mieszkańców Czekanowa i Łuzek, w których jednostka OSP funkcjonowała od 1928 roku. Na granicy obydwu wsi stała drewniana remiza, która w czasie okupacji została częściowo rozebrana, a materiał wykorzystany do budowy mostu na Bugu. Z obiektu korzystali zarówno druhowie z Łuzek, jak i Czekanowa. Niebawem remizę przeniesiono do Łuzek i przed ochotnikami z Czekanowa stanęła konieczność budowy własnej siedziby. Stawało się to tym pilniejsze, że po zakończeniu działań wojennych rosły oczekiwania miesz-kańców względem rodzimej jednostki. Zagrożenie pożarowe wciąż było bardzo duże. Gęsta zabudowa i łatwopalne poszycia dachów były często powodem wielkich tragedii. Ogień powodował – mimo działań gaśniczych – ogromne straty, nierzadko odbierając ludziom dorobek życia. Dlatego utrzymanie dobrze wyposażonej i wyszkolonej drużyny leżało na sercu mieszkańcom Czekanowa, jak i władzom gminy. Po kilku latach przygotowań, kompletowa-nia dokumentacji, zbierania funduszy, materiałów budowlanych, prace ruszyły i w bardzo szybkim tempie obiekt został wzniesiony. Strażnicę oddano do użytku w listopadzie 1956 roku. Wnet stała się ona centrum życia kulturalnego i towarzyskiego wsi. Odbywały się tutaj imprezy okolicznościowe, a pierwszą z nich było przyjęcie weselne Państwa Romana i Janiny Frączaków 18 listopada 1956 roku. Ponadto w Domu Strażaka organizowano zebrania wiejskie, występy artystyczne, prelekcje i wykłady z profilaktyki przeciwpożarowej. Do akcji druhowie wyjeżdżali zaprzęgami konnymi. Koni użyczali sami strażacy. Ochotnicy korzystali z podstawowego sprzętu gaśniczego i pompy ręcznej popularnie zwanej sikawką.   

   Prawdziwa zmiana jakościowa przyszła w latach 60. i wiązała się z wprowadzeniem do służby w OSP Czekanów – pierwszego w jej historii samochodu. W 1960 roku jednostka została wyposażona w wojskową sanitarkę marki Dodge. Samochód nie był przystosowany do potrzeb straży pożarnej, stąd też konieczne było wykonanie adaptacji. Prace wykonali samodzielnie ochotnicy tutejszej jednostki. Pojazd pracował kilka lat, ale był drogi w utrzymaniu i nieustannie generował wysokie koszty, dlatego druhowie zdecydowali się wycofać go ze służby. Zbiegło się to z czasem, kiedy w gospodarstwach strażaków pojawiły się ciągniki i pierwsze samochody. Powrócono więc do sprawdzonego modelu użyczeń prywatnych pojazdów w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń, ćwiczeń czy wyjazdów reprezentacyjnych. Najczęściej korzystano w tym względzie z pomocy Leopolda Zawadzkiego, Józefa Gliwki i Edwarda Zawadzkiego. Kolejny samochód pożarniczy trafił do jednostki w 2002 roku. Był to lekki samochód Żuk, rok produkcji 1987, który na wyposażeniu jednostki pozostaje do dziś i ułatwia codzienne funkcjonowanie. Pojazd trafił do Czekanowa z komendy powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim, gdzie funkcjonował jako wóz łączności. Znowu konieczne były modyfikacje, aby auto było skuteczne w akcjach gaśniczych. Od roku 2012 ochotnicy dysponują pożarniczym Starem-266, rok produkcji 1989, który do jednostki trafił ze straży pożarnej w Bujałach-Gniewoszach w ramach przesunięć sprzętu i modernizacji jednostek w obrębie gminy Jabłonna Lacka. Wóz jest dobrze utrzymany i służy w Czekanowie do dziś. Dodatkowo na wyposażeniu znajduje się pompa pływająca, pilarka do drewna, zestaw ratownictwa medycznego ufundowany przez KRUS. Wszystko to sprawia, że drużyna z Czekanowa jest formacją liczącą się w strukturze organizacyjnej gminnego OSP. Stra-żacy są dobrze wyszkoleni i przygotowani do pracy. Wszyscy przeszli kursy podstawowe I i II stopnia, trzech ma uprawnienia do kierowania ruchem, kolejni są w trakcie szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego. Jednostka jest formacją prężnie rozwijającą się. W jej szeregach działają 42 osoby, w tym wielu młodych, zorganizowanych w dwóch młodzieżowych drużynach: męskiej i żeńskiej. Tradycje pracy z młodzieżą są w Czekanowie długie i starannie pielęgno-wane. Organizowane były wyjazdy na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla dowódców sekcji MDP, jak chociażby w 2009 i 2010 roku w Białym Dunajcu. Dzięki temu straż nie boryka się z problemami kadrowymi, a na dodatek może być dumna z tych swoich członków, którzy chcą zawodowo związać się ze strażą i są studentami wyższych szkół pożarniczych.

    Druhowie mogą pochwalić się wieloma sukcesa-mi w rywalizacji sportowo-pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym. Warto przywołać znakomite występy dziewcząt na powiatowych zawodach w Sokołowie Podlaskim w 2008 roku (II miejsce), 2011 roku (III miejsce), a także wysokie lokaty drużyn seniorskich: III miejsce w gminnych zawodach w 1993 roku oraz II miejsce w gminnych zawodach w 2000 roku. OSP Czekanów była również organiza-torem i gospodarzem gminnych zawodów sportowo -pożarniczych, m.in. 16 lipca 2000 roku. W trakcie tego wydarzenia odbyło się zaprzysiężenie członków MDP. Do służby pod sztandarem św. Floriana wstąpili wówczas: Wojciech Jadczuk, Robert Jadczuk, Kamil Zawadzki, Łukasz Kazimierczuk, Kamil Borys, Przemysław Kazimierczuk, Łukasz Szymczak, Kamil Filiks, Krzysztof Mlonek i Marek Połok.

   OSP Czekanów pracuje w przyjaznym otocze-niu. W swojej miejscowości ma wielu sympatyków i osób wspierających, którzy w uznaniu zasług jednostki pomagają jej w miarę swoich możliwości. Dowodem przywiązania społeczności do straży jest fundacja sztandaru dla jednostki przez Martę i Andrzeja Ostasiuków, którzy od wielu lat pozostają członkami wspierającymi i przyjaciółmi OSP.

   Strażacy blisko współpracują z lokalnym samorządem i sołectwem. Mają świadomość, że ich praca kształtuje lokalne środowisko, wspiera budowanie postaw obywatelskich i wychowuje przyszłe pokolenia. Obecny zarząd wyczuwa te potrzeby i nie traci żadnej okazji by podnosić sprawność jednostki i wzmacniać jej kondycję. Dotyczy to również bazy lokalowej. Remiza służy mieszkańcom Czekanowa, którzy mogą tutaj organizować imprezy okoliczno-ściowe, komunie, chrzty, przyjęcia i inne. Odbywają się w niej zebrania wiejskie, odczyty, prezentacje.

   Aby zapewnić funkcjonalność niezbędne były modyfikacje pierwotnego budynku i remonty. Pierwszy poważny przeprowadzony został w latach 2001–2002. W lutym 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podjęto uchwałę o odbudowie remizo-świetlicy, a już 13 marca ruszyły prace. W jednostce pracowało wówczas 18 strażaków i 10 członków MDP, kierował nimi prezes Edward Zawadzki, jednocześnie sołtys Czekanowa i członek rady parafialnej. Budynek był w złym stanie i groziło mu zawalenie. Konieczne było zdjęcie dachu i wykonanie na nowo więźby. Materiał na dach przekazali mieszkańcy, którzy w miarę swoich możliwości ofiarowali OSP drewno i pomoc w pracach. W trakcie remontu dobudowano kuchnię i pomieszczenie socjalne, które z pomocą samorządu gminy Jabłonna Lacka zostało wyposażone w niezbędne sprzęty i meble. Odnowiono elewację i uporządkowano teren wokół remizy, a zwłaszcza plac za nią, który służy jako parking, plac za-baw i boisko. Większość prac wykonali strażacy i miejscowi fachowcy. Wartość społecznej pracy zarząd jednostki wycenił na blisko 20 tys. zł, przy koszcie całkowitym remontu sięgającym 50 tys. zł. Odnowienie budynku zostało zauważone nie tylko w gminie, ale również o zrealizowanym za-daniu informowała „Gazeta Sokołowska”. Po kilku latach obiekt poddany został kolejnej rozbudowie. W 2014 roku dzięki dotacji uzyskanej z Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, druhowie do-budowali magazyn, dodatkowe pomieszczenie, wymienili drzwi garażowe i przystosowali lokum do parkowania ciężkiego samochodu gaśniczego. 

   OSP Czekanów mocno wrosła w pejzaż miej-scowości. Strażacy biorą udział we wszystkich ważnych dla społeczności wydarzeniach. Są obecni w czasie świąt religijnych: pełnią wartę przy Grobie Pańskim w Wielkanoc, uczestniczą w procesji Bożego Ciała, poczet sztandarowy uświetnia uroczystości państwowe, żegna zmarłych członków strażackiej braci. Ochotnicy pomagają w organizowaniu i zabezpieczeniu imprez masowych, Biesiady Podlaskiej organizowanej przez gminę, koncertów z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydarzeń sportowych. Strażacy organizują akcje krwiodawstwa, a wielu z nich jest honorowymi dawcami krwi.

   Obecny kształt jednostka zawdzięcza pracy wielu pokoleń ochotników z Czekanowa, którą kierowa-li prezesi: Beniamin Hardej, Czesław Kazimierczuk, Zdzisław Bazylczuk, Edward Zawadzki i Zbigniew Zawadzki syn Leopolda oraz naczelnicy: Aleksander Za-wadzki, Władysław Majewski, Stanisław Kryszczuk, Henryk Zawadzki, Eugeniusz Frączak, Władysław Kazimierczuk, Henryk Jadczuk, Zbigniew Zawadzki syn Stanisława, Zbigniew Zawadzki syn Leopolda, Łukasz Zawadzki. Przypomnienie ich pracy zbiegło się z jubileuszem 80-lecia powstania straży pożarnej w Czekanowie, który społeczeństwo miejscowości wraz z zaproszonymi gośćmi świętowało 5 lipca 2015 roku.  

   Czynni członkowie OSP Czekanów to: Jacek Tomczuk, Zbigniew Zawadzki syn Leopolda, Mariusz Borys, Łukasz Zawadzki, Kamil Zawadzki, Maciej Tomczuk, Cezary Tararuj, Artur Zawadzki, Mateusz Zawadzki, Magdalena Bolesta, Ewa Lachowicz, Janusz Talarczyk, Dariusz Zawadzki, Rafał Zawadzki, Zbigniew Zawadzki syn Stanisława, Grzegorz Hardej, Przemysław Kazimierczuk, Żaneta Ewiak, Agnieszka Junko, Aleksandra Tararuj, Karolina Ignaciuk, Daria Zawadzka, Ewelina Czyż, Klaudia Sejbuk, Mariusz Goworek, Marcin Bolesta, Edyta Bartosiak.

   MDP chłopców tworzą: Kacper Bolesta, Przemysław Bartosiak, Tomasz Kosowski, Sebastian Żółkowski, Mateusz Zaraziński, Mateusz Kamiński, Bartosz Chodowiec, Piotr Bartosiak, Mateusz Połok.

   Do MDP dziewcząt należą: Inga Hardej, Edyta Stefaniak, Aleksandra Czapska, Beata Tatarczuk, Martyna Ewiak, Karolina Żmuda, Zuzanna Wielgosz, Ewelina Kamińska, Karolina Redes, Patrycja Ignaciuk.

Członkami wspierającymi są: Marta Ostasiuk, Andrzej Ostasiuk.

   Miano honorowych druhów noszą: Edward Zawadzki, Witold Kalinowski, Jarosław Zawadzki, Artur Zawadzki syn Stefana. 

   Nieżyjący zasłużeni strażacy to m.in.: Kazimierz Zawadzki, Stefan Mlonek, Leopold Zawadzki, Józef Gliwka, Henryk Jadczuk.

   

*Źródło „Strażacy ziemi sokołowskiej”,

Monika Bukowiec, Stanisław Bukowiec,

Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c.

 

Grażyna Anna Tokarska
  • KRUS
  • Mikroporady
  • ZPORR
  • EFS
  • NSS
  • PGE
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 025 78 71 023, fax: 025 78 71 149, email: gmina@jablonnalacka.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x